Velkommen til

Den Musiske Helhedsskole

i Hillerød, hjertet af Nordsjælland

Villa Musica

Indskoling og mellemtrin – 0.-6. klasse

Skolen for Musik og Teater

Udskoling – 7.-10. klasse

Om os

Vi er en dagbehandlingsskole der tilbyder et overskueligt miljø, hvor vores elever i tryghed kan udvikle sig på baggrund af stabile relationer til pædagoger og lærere, der tilrettelægger individuel undervisning for hver enkelt elev. Læring og udvikling sker i et tæt samspil mellem musisk-kreative aktiviteter og boglig undervisning.

Musikken benytter vi som et pædagogisk værktøj, en ramme for kreativ udfoldelse og fællesskab mellem børn og voksne. Det er ikke en forudsætning at kunne spille musik, for at være elev på skolen.

Behandling

Vi tror på at motivere for udvikling gennem nye erfaringer, på at være nysgerrige, undersøgende og tydelige rollemodeller, der tager ansvar for de svære relationer, til elever der ikke magter at knytte sig til fællesskabet i den almene folkeskole eller på andre specialskoler.

Behandling og undervisning sker i tæt samarbejde med elevens familie. Det tætte forældresamarbejde skaber trygge rammer og giver mulighed for relevante individuelle hensyn med den enkelte elev i fokus.

Undervisning

Vi tilbyder skolegang fra 0.-10. klasse afsluttende med folkeskolens afgangsprøve. Alle medarbejdere er uddannet indenfor pædagogik og specialundervisning. Dermed skaber vi det bedst egnede miljø for at børn med særlige behov kan udvikle sig til glade elever.

Vi er ikke bare en behandlings- eller specialskole, vi er en arena for personlig udvikling hvor læring finder sted i stimulerende, kreative og trygge rammer.
Når spørgsmålet lyder ”kan det være sjovt at lære?”, er svaret ikke blot: ”ja, det kan det!”
Svaret er: ”Det skal det være!”.

Den Musiske Helhedsskole

Kontakt os

Tel.  48 24 57 00
Email villamusica@mail.dk

Eller klik herunder for mere information